Podaci o privrednom društvu

 

Naziv privrednog društva DIZ higijena d.o.o.
Adresa Hercega Stjepana 3, Beograd
Adresa direkcije Dunavska 86, Beograd
PIB 108155893
Matični broj 20942177
Šifra delatnosti 8110
Registarski broj BD 77182/2013
Telefon 011/2764-839; 011/2762-927
Fax 011/2751-451

Lokacija